Tập huấn vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành đường bộ

Ngày 21/10, tại Nha Trang, Ban VSTBPN Tổng cục ĐBVN phối hợp cùng Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp chuyên đề về Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bình đẳng giới và nghiệp vụ nữ công năm 2016.


Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN phát biểu tại Hội nghị.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục ĐBVN cho biết: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban  vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) Bộ GTVT, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục và sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, đoàn thể, trong toàn Tổng cục nên việc tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN và Bình đẳng giới trong những năm qua của Ban VSTBPN Tổng cục tương đối tốt, đồng bộ. Các nội dung chuyên đề của công tác nữ được Ban VSTBPN triển khai tích cực, đúng kế hoạch và mang hiệu quả thiết thực góp phần động viên nữ CBCCVC, NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy dân chủ, xây dựng tập thể, đơn vị đoàn kết, phát triển vũng mạnh; xây dựng gia đình theo tiêu chí ấm no, bình dẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
 
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng cục, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan đơn vị trong toàn ngành đường bộ, trong đó có sự phấn đấu mạnh mẽ của chính các nữ CCVC,NLĐ trong ngành, công tác cán bộ nữ nói chung và vấn đề bình đẳng giới đã có nhưng tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo các cấp đã tăng lên. Đặc biệt các cơ quan đơn vị, lãnh đạo các đơn vị và bản thân chị em đã nhận thức tầm quan trọng và vai trò của lao động nữ, cán bộ nữ đối với sự phát triển của cơ quan, đơn vị và của ngành.
 
Tuy nhiên hoạt động của Ban VSTBPN các cấp trong Tổng cục trong những năm qua vẫn còn những hạn chế nhất định, công tác quy hoạch cán bộ nữ ở một số cơ quan đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên còn chiếm tỷ lệ chứa tương xứng. Trình độ cán bộ nữ tuy đã được nâng lên về nhiều mặt song năng lực làm việc đôi khi còn hạn chế, một bộ phận phụ nữ còn an phận không tự rèn luyện, phấn đấu, ngại va chạm. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, BCH công đoàn còn thấp.
 
Việc triển khai khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhiều khi còn mang tính hình thức, vẫn còn khoảng cách giữa chính sách và thực tế. Nhận thức và trách nhiệm đối với công tác vì sự TBPN ở một số đơn vị chưa được coi trọng, đôi khi còn xem đây là việc riêng của phụ nữ hoặc khoán trắng cho tổ chức công đoàn và Ban nữ công, chưa dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cho công tác bình đẳng giới. Bên cạnh đó thành viên Ban vì sự TBPN đều kiêm nhiệm nên hoạt động còn nhiều hạn chế. Với những ưu điểm và hạn chế trong quá trình triển khai công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong toàn Tổng cục như trên. Tôi cho rằng, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hôm nay nhằm trang bị cho cán bộ làm công tác VSTBPN, bổ sung thêm kiến thức về các chế độ chính sách hiện hành liên quan đến VSTBPN, BĐG; thông qua lớp tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, hoạt động công đoàn và Ban nữ công của các đơn vị được giao lưu, học hỏi về chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm giữa Ban Tổ chức, Giảng viên, Chuyên gia về giới trong thời điểm hiện nay thật sự thiết thực và có ý nghĩa, ông Nguyễn Việt Hưng nhấn mạnh.
 

Hội nghị tập huấn vì sự tiến bộ phụ nữ ngành đường bộ.
 
Tại Hội nghị, các thành viên tham dự tập huấn cũng đã được nghe Ths Đinh Thi Thu Trang, PT Khoa Dân vân và Công tác xã hội, Học viện cán bộ TP. HCM nói chuyện về bình đẳng giới trong tham chính tri; quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới; tình hình phu nữ tham gia chính trị ở Việt Nam; Nhìn ra thế giới; sự tham gia chính trị của phụ nữ là cần thiết; Những yếu tố ảnh hưởng đến phụ  nữ tham gia chính trị; Một số biện pháp giúp phụ nữ khắc phục cản trở để tham gia chính trị.

 
 
N.T

Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ của 2 Dự án giao thông quan trọng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1977/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

 

Cụ thể, điều chỉnh giảm 16.422,874 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch năm 2016 của 30 dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên tại Quyết định 2426/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, các dự án mở rộng Quốc lộ 1 giảm 11.560,739 tỷ đồng; các dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên giảm 4.862,135 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bổ sung 11.902,357 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và giao kế  hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho 22 dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên quy định tại Nghị quyết 99/2015/QH13 của Quốc hội.

Anh minh họa

Ảnh  minh họa: www.mt.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định điều chỉnh giảm và giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho các dự án sử dụng vốn dư từ các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và giải ngân số vốn bổ sung nêu trên theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giao thông vận tải thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 và kế hoạch năm 2016 của các dự án sử dụng vốn dư cho các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm rà soát thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của từng dự án sử dụng vốn dư theo hướng tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định; tổ chức triển khai, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ được giao cho các dự án.

* Tại Quyết định 1978/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bố trí 4.520,517 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo danh mục và mức vốn phân bổ cụ thể.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát quy mô, thiết kế đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư; hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án trong danh mục theo quy định pháp luật hiện hành; đề xuất kịp thời các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc.

Theo Quyết định giao kế hoạch vốn, trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, tổng mức đầu tư là hơn 53.317 tỷ đồng, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 50.700 tỷ đồng. Với Dự án Đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên, tổng mức đầu tư dự án này là hơn 10.981 tỷ đồng, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 là 10.980 tỷ đồng.

Nguồn: Chinhphu.vn

 

Xây dựng chi tiết phương án khai thác ga hàng không quốc tế Đà Nẵng

Sáng 14/10, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về Đề án khai thác nhà ga hành khách quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Cùng dự có lãnh đạo Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Quản lý doanh nghiệp, Vận tải, Pháp chế, ATGT; Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

 
Thứ trưởng Nguyễn Nhật chủ trì cuộc họp
 
Theo báo cáo của Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), tổng diện tích của nhà ga quốc tế Đà Nẵng là 48.755m2. Nhà ga được thiết kế, trang bị đồng bộ cá hệ thống kỹ thuật như hệ thống xử lý hành lý, hệ thống cầu hành khách, hệ thống an ninh, hệ thống thông tin, hệ thống dẫn đỗ tàu bay... Về năng lực khai thác, nhà ga được thiết kế và thi công với công suất khai thác 4 triệu HK/năm và có khả năng khai thác đến 6 triệu HK/năm, hệ thống xuất nhập cảnh có khả năng phục vụ 800 HK/giờ, hệ thống checkin cũng cho phép phục vụ 800HKL/giờ và 1.800 kiện hành lý/giờ.
 
Về phương thức khai thác nhà ga, theo lãnh đạo AHT, các dịch vụ đảm bảo hoạt động của nhà ga sẽ được tổ chức khai thác bao gồm lực lượng trực tiếp cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì kỹ thuật, cung cấp điện, cấp nước, thoát nước, hệ thống xử lý chất thải; các đơn vị chuyên ngành được thuê  cung cấp dịch vụ vệ sinh, làm sạch hàng ngày và vệ sinh công nghiệp định kỳ; Các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu của hành khách sẽ được nhà ga trực tiếp cung cấp miễn phí như: Wifi, nước uống, sạc điện thoại, truyền hình, xe đẩy và cung cấp thông tin miễn phí. Để đảm bảo hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước có hoạt động bắt buộc gắn liền với hoạt động của nhà ga quốc tế như Cảng vụ Hàng không, Công an cửa khẩu, Hải quan, Kiểm dịch, Công ty cũng bố trí đủ diện tích và các điều kiện để các cơ quan này làm việc. Ngoài ra, các phương thức hoạt động đối với dịch vụ an ninh hàng không, các dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không cũng đã được lãnh đạo AHT báo cáo với Thứ trưởng và các đại biểu tham dự cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp cũng đã đề nghị Công ty AHT chú ý đến việc kết nối giao thông giữa nhà ga với hệ thống giao thông thành phố Đà Nẵng, kết nối giữa nhà ga nội địa và nhà ga quốc tế cũng như công tác quản lý nhà nước của cảng vụ hàng không đối với các dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không trong sân bay và khai thác cảng.
 
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đề nghị Công ty AHT và các đơn vị liên quan khẩn trương cập nhật lại một cách chi tiết Đề án cũng như làm tốt các công tác chuẩn bị khác, trước khi nhà ga quốc tế chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2017. Thứ trưởng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, xây dựng mô hình hoạt động đáp ứng nhu cầu thực tế để mô hình khai thác này trở thành mô hình mẫu đối với các sân bay khác đang được nâng cấp xây dựng mới. Vì vậy, sau khi Công ty AHT hoàn thành việc cập nhật bổ sung Đề án, Cục Hàng không Việt Nam cần rà soát lại một cách chi tiết đảm bảo các phương tức hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật trước khi báo cáo lãnh đạo Bộ vào cuối năm 2016. 
DT

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa, lũ tại các tỉnh miền Trung

Ngay trong đêm 14/10/2016, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã dẫn đầu Đoàn công tác Bộ GTVT, phối hợp với lãnh đạo các địa phương thị sát các điểm ngập lụt, đình trệ giao thông tại các tỉnh miền Trung.


Nước dâng cao gần ngập mái nhà tại Hà Tĩnh

Cụ thể, trong buổi sáng 15/10, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và  Đoàn công tác đã kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Dự kiến chiều nay (15/10), Đoàn sẽ tới Quảng Bình.

Để kịp thời ứng phó mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, cũng trong sáng 15/10, Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký ban hành Văn bản số 12150/BGTVT-PCTT&TKCN gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Cục đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

Đồng thời gửi tới các Sở GTVT: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Văn bản nêu rõ: Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp, gió mùa Đông Bắc và nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm đến hết ngày 15/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (trên 200mm/cả đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An-Huế khoảng 300-500mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2. Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong 1-2 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Do mưa lớn, đến trưa và chiều nay (15/10) trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lỡ đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.


Nhiều tuyến đường ở Quảng Bình bị ngập nặng

“Nhằm triển khai đúng tinh thần Công điện số 29/CĐ-TW hồi 17 giờ 50 ngày 14/10/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, và để chủ động đối phó với diễn biến của mưa, lũ, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị: khẩn trương thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Bộ GTVT tại các Công điện số 46/CĐ-BGTVT ngày 12/10/2016, số 47/CĐ-BGTVT ngày 13/10/2016”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng yêu cầu cụ thể đối với Cục Hàng hải Việt Nam: chỉ đạo cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn các tàu bị trôi dạt ra biển và tìm kiếm cứu nạn thuyền viên bị mất tích. Chỉ đạo Đài thông tin Duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng, thông báo kịp thời diễn biến của bão Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipin.

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phải tập trung vật tư, thiết bị và nhân lực tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hậu quả trong và sau khi mưa, lũ. Kiểm tra mức độ hư hỏng tại các bến phà, cầu phao, các khu vực xung yếu, các cầu yếu… để kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ngắn nhất; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ sau mưa, lũ, phải giữ được mặt đường êm thuận, các công trình thoát nước luôn thông thoáng, hệ thống biển báo hiệu đầy đủ, rõ ràng. Sửa chữa, gia cường kho tàng, cơ sở vật chất hiện có của đơn vị, đảm bảo an toàn.


Đường sắt Quảng Bình tê liệt

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phải chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông; kịp thời sửa chữa, bổ sung phao tiêu, biển báo bị hư hỏng do mưa, lũ gây ra; kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác PCTT và TKCN đảm bảo sẵn sàng ứng cứu. Chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì ĐTNĐ kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam: Khẩn trương thực hiện khắc phục sự cố do sạt lở đường, tắc nghẽn tàu theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 12149/BGTVT-VT ngày 14/10/2016.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng yêu cầu các Sở GTVT nói trên phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, các Cục quản lý Đường bộ trong việc phân luồng phân tuyến đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi giao thông trên các tuyến đường bị ngập.

“Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức trực ban 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải”, Lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo.

Trước đó, chiều tối 14/10, Bộ GTVT cũng đã có  Văn bản số 12148/BGTVT-VT ngày 14/10/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo khắc phục sự cố tàu khách bị tắc nghẽn tại Quảng Bình do sạt lở đường và ga Đồng Hới, ga Lệ Kỳ ngập nước đồng thời có Văn bản chỉ đạo TCT ĐSVN khẩn trương chuẩn bị và cấp phát thức ăn, nước uống cho hành khách đi tàu; hướng dẫn, thông tin để hành khách yên tâm; đề xuất và thực hiện phương án giải toả hành khách nếu thời gian ách tắc kéo dài; Chủ động phối hợp ngay  với chính quyền địa phương và các lực lượng khác trên địa bàn địa phương để huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sự cố tàu khách bị tắc nghẽn và giải toả hành khách.

(mt.gov.vn)

Additional information