Giới thiệu chung

Ban Quản lý dự án 5

1) Tên đơn vị: Ban Quản lý dự án 5
2) Địa chỉ: Số 10B đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Đà Nẵng
3) Điện thoại: 05113.822021
4) Fax: 05113.894916
5) Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giám đốc: Vũ Mạnh Hà

- Điện thoại: ..
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6) Chức năng, nhiệm vụ:
- Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án do Bộ GTVT, Cục đường bộ Việt Nam giao. Quản lý, điều hành, tư vấn giám sát các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn 9 tỉnh Miền trung và Tây Nguyên (từ Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Nông).
- Tư vấn quản lý, điều hành và tư vấn giám sát dự án cho các chủ đầu tư khác.
- Là một đơn vị sự nghiệp quản lý nguồn vốn nhà nước, Ban quản lý dự án 5 luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo chất lượng công trình lên hàng đầu. Thực hiện quản lý, điều hành, tư vấn giám sát theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí.
7) Cơ cấu tổ chức:
* Lãnh đạo ban gồm:
- Giám đốc.
- 03 Phó  giám đốc.
* Các phòng nghiệp vụ: gồm 06 phòng:
- Văn phòng
- Phòng Tài chính - Kế toán
- Phòng Kinh tế - Kế hoạch
- Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
- Phòng Điều hành Dự án 1
- Phòng Điều hành Dự án 2

Ban quản lý dự án 5 có số lượng 42 VC&NLĐ, trong đó có trình độ Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư chuyên nghành có nhiều kinh nghiệm trong công tác QLDA và TVGS công trình giao thông.
8) Kinh nghiệm quản lý:
- Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư do các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam). Hình thức QLDA gồm điều hành, QLDA và TVGS từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Dự án cải tạo, nâng cấp QL14C đoạn qua tỉnh Đắk Lắk – Đắk Nông (Gđ1)

- Tiểu Dự án đầu tư xây dựng QL14C kéo dài từ ngã ba đi Lộc Ninh đến hết địa phận tỉnh Đắk Nông và đoạn nối QL14C đến cửa khẩu Bu Prăng tỉnh Đắk Nông

- Dự án TP1 mở rộng QL1 (theo hình thức BOT) qua tỉnh Quảng Nam 40 Km (hoàn thành vượt tiến độ 7 tháng).

- Dự án TP2 mở rộng QL1 (theo hình thức BOT) qua tỉnh Quảng Nam, 40 km.

    ­- Đầu tư XDCT QL19 đường nối từ cửa khẩu Lệ Thanh – Oyadav (Campuchia) : Đã hoàn thành công tác CBĐT và bàn giao cho Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện.

- Quốc lộ 19 (BOT).

- 06 dự án thuộc vốn sửa chữa định kỳ.

- Các dự án điều hành cho các chủ đầu tư khác tổng số 29 dự án.

9) Trình độ học vấn:
- Thạc sỹ : 09
- Đại học : 31

Additional information