Thông tin liên hệ

Liên hệ

Ban Quản Lý Dự Án 5

Địa chỉ:
10B Nguyễn Chí Thanh - P. Thạch Thang - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84-511) 382 20 21

Fax: (+84-511) 389 49 16

http://www.pmu5.com.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Additional information