Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành GTVT

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp, chỉ đạo rà soát, triển khai Đề cương Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ GTVT và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cùng tham dự cuộc họp.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin Phạm Duy Ninh cho biết, nội dung Đề cương được xây dựng trên cơ sở quán triệt quan điểm, định hướng, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về Ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử.

Đầu tư ứng dụng CNTT thực hiện theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, có ưu tiên trọng tâm, trọng điểm; đồng thời phải đảm bảo tính kế thừa, tận dụng những kết quả đã đạt được. Các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính và Cung cấp DVCTT; Xây dựng nền tảng tích hợp (xây dựng cơ chế, chính sách; Nâng cao năng lực Hạ tầng CNTT; xây dựng các CSDL nền tảng dùng chung, các ứng dụng khai thác phục vụ quản lý điều hành); Đảm bảo ATTT.

Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp giao thông của Viettel cho biết, hiện nay, kiến trúc ứng dụng CNTT của Bộ chưa được hoàn thiện, tuy đã có định hướng CSDL dùng chung, nhưng chưa được xây dựng; nguồn nhân lực CNTT chưa đồng đều; chưa xác định lộ trình triển khai và cơ chế huy động nguồn vốn phù hợp; bên cạnh đó chưa có kết nối liên thông các lĩnh vực giữa Bộ GTVT với các ngành, địa phương khác và công tác đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống chưa được coi trọng đúng mức.

Trên cơ sở hiện trạng trên, Đề án sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT hiện đại, phù hợp đặc thù của Việt Nam, đảm bảo tính kế thừa, tận dụng những kết quả đã có, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, song cần có những đột phá để đạt được các mục tiêu cụ thể với tốc độ nhanh hơn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của ngành GTVT, làm nền tảng hiện thực hóa Chiến lược ngành GTVT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời ứng dụng mạnh mẽ và có hiệu quả CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và các cơ quan thuộc Bộ nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động và thực hiện tốt quá trình cải cách hành chính.

Về nhiệm vụ và nội dung thực hiện, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, Đề án tập trung vào các nhóm nhiệm vụ: xây dựng khung kiến trúc CNTT và khung Chính phủ điện tử ngành GTVT làm cơ sở quy hoạch các hệ thống ứng dụng; xây dựng các hệ thống CSDL nền tảng dùng chung, từ đó hình thành nên CSDL quốc gia về giao thông; hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đầu tư ứng dụng CNTT của Bộ; bên cạnh đó, nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật CNTT của Bộ và các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin trong các hoạt động của ngành; phát triển các ứng dụng với mục tiêu phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực chuyên ngành của Bộ.

Về giải pháp, Đề án tập trung vào các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù của Bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT; kỹ thuật; huy động vốn đầu tư; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT và học tập kinh nghiệm quốc tế. Đối với nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù của Bộ sẽ ưu tiên triển khai các ứng dụng CNTT nâng cao năng suất lao động, tăng cường năng lực khai thác hạ tầng; đưa hạng mục đầu tư ứng dụng CNTT là một trong các hạng mục bắt buộc trong việc đầu tư KCHTGT; xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các hoạt động NCKH; khuyến khích khu vực tư nhân; cùng với đó xây dựng cơ chế phối hợp; tổ chức tuyên truyền đến các cấp lãnh đạo đơn vị của ngành GTVT...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đánh giá cao quá trình xây dựng đề cương Đề án của Nhóm nghiên cứu, đồng thời đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin tiếp tục đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Bộ, ngành; Vụ Khoa học công nghệ thống nhất về tiêu chuẩn, hệ điều hành.

Thứ trưởng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xây dựng Trung tâm Điều hành dữ liệu nghiên cứu những ứng dụng nào ở các đơn vị cần kết nối với Bộ; bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ úng dụng CNTT ở các đơn vị thuộc Bộ và tập trung vào nguồn lực.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đánh giá thời gian qua, Bộ GTVT là một trong những Bộ, ngành được đánh giá cao trong việc triển khai ứng dụng CNTT trong ngành.

"Đặc biệt, Bộ Thông tin truyền thông vừa công bố Bộ GTVT đứng đầu so với các bộ, ngành trên cả nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành GTVT là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế", Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khẳng định.

Nhấn mạnh đến việc xây dựng đề cương Đề án Ứng dung công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành GTVT còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ, Bộ trưởng giao Tổ công tác do Vụ Khoa học công nghệ và Trung tâm Công nghệ Thông tin dự thảo báo cáo Chính phủ về công tác tổ chức triển khai xây dựng đề cương Đề án một cách chi tiết, khoa học.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đóng góp ý kiến vào đề cương Đề án để Vụ KHCN, Trung tâm Công nghệ thông tin tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ để Bộ báo cáo Chính phủ chậm nhất ngày 15/4/2017.

Bộ trưởng giao Vụ KHCN, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp Nhóm công tác tham mưu tổ chức cuộc họp giữa Lãnh đạo Bộ GTVT và Lãnh đạo Tập đoàn Viettel trước ngày 30/4/2017 để thống nhất các nội dung, công viêc và tổ chức triển khai Đề án.

"Việc xây dựng đề cương Đề án phải được xây dựng trên các cơ sở khoa học, trước đó phải rà soát từng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị về hạ tầng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể xem thừa ở đâu, thiếu chỗ nào. Đặc biệt, Đề án này xây dựng không phải cho có, cho đẹp hình ảnh mà phải làm thực tế, từ đó mới triển khai Đề án được chính xác, đúng yêu cầu của thực tế", Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu.

Nguồn: Bộ GTVT

Hội nghị Giao ban trực tuyến về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và kế hoạch công tác tháng 3/2017 của Tổng cục ĐBVN

“Tăng cường kiểm tra chất lượng và tiến độ các gói thầu” là yêu cầu của Tổng cục trưởng đối với công tác bảo trì trong Hội nghị  Giao ban về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và kế hoạch công tác tháng 3/2017 của Tổng cục ĐBVN sáng nay (28/2). 

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo bà Trần Kim Hoa, Chánh văn phòng Tổng cục ĐBVN cho biết: trong 2 tháng đầu năm Tổng cục ĐBVN đã xây dựng văn bản QPPL, đã trình Bộ dự thảo Thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Tiếp tục phối hợp với Quỹ BTĐB TW bảo vệ kế hoạch chi Quỹ BTĐB TW chính thức năm 2017; phối hợp với đoàn kiểm tra của Bộ GTVT về việc rà soát bổ sung khối lượng vào DA rãnh thoát nước trên các tuyến QL và phê duyệt Dự án sửa chữa. Đôn đốc các nhà đầu tư cập nhật, điều chỉnh hợp đồng BOT; trình Bộ GTVT phụ lục điều chỉnh hợp đồng từ phí sử dụng đường bộ sang giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Công tác quản lý, bảo trì KCHT GTĐB đã ban hành nhiều Công điện, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý, bảo trì; bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB và sửa chữa hệ thống ATGT…; Chỉ đạo sửa chữa đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán đối với 2 sự cố liên quan đến công trình cầu Eo Bát và cáp treo cầu Tân Đệ;  Chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ, vật liệu mới trong lĩnh vực bảo trì đường bộ trên địa bàn cả nước; triển khai rà soát, thống kê bổ sung số liệu đường bộ năm 2017; ban hành biểu mẫu thống kê mới...

Công tác ATGT, kiểm soát tải trọng xe, phòng chống thiên tai đã kịp thời chỉ đạo xử lý sự cố về cầu đường, ùn tắc giao thông, các vị trí mất ATGT; tham mưu xử lý, khắc phục bảo đảm ATGT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2017; Tiếp tục cập nhật và xử lý các điểm đen, điềm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các quốc lộ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung mới tại Quy chuẩn 41/2016;

 Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Trạm KTTTX trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong công tác KSTTX. Tính từ 18/01/2017 đến hết ngày 18/02/2017, các Trạm KTTTX lưu động trên cả nước đã kiểm tra 5.226 xe, trong đó vi phạm 2.384 xe (45,6%); Phê duyệt hồ sơ hoàn công khắc phục đảm bảo giao thông bước 1 (khắc phục hậu quả mưa, lũ dịp cuối năm 2016).

Công tác quản lý vận tải ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT trong mùa Lễ hội Xuân Định Dậu; có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW yêu cầu báo cáo kế hoạch thực hiện xây dựng trạm dừng nghỉ đường bộ trên các tuyến quốc lộ theo quy hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt; Giải quyết đề xuất của Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh về chia sẻ dữ liệu thiết bị GSHT của xe ô tô để triển khai hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn thành phố;  Thực hiện xây dựng Sổ tay hướng dẫn hoạt động vận tải Việt – Lào và Quy chế quản lý tuyến vận tải hành khách cố định Việt  - Lào; chuẩn bị công tác cho Hội nghị sửa đổi Nghị định thư Việt Nam – Campuchia lần 2.

  Công tác quản lý phương tiện và người lái tiếp tục công tác sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe chuyên dùng tham gia GTĐB và báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành; sửa đổi giáo trình đào tạo lái xe ô tô phù hợp với thực tiễn; Tham gia Đoàn thanh, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Thanh tra Bộ chủ trì tại Hà Giang và Lào Cai;

Công tác xây dựng cơ bản đề án cầu treo dân sinh Giai đoạn 2 - vốn Nhịp cầu yêu thương: Gồm 44 cầu, đã hoàn thành được 35 cầu, 9 cầu đang triển khai thi công.  Dự án LRAMP: Đã báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh danh mục cầu, hiện đang thực hiện các thủ tục phê duyệt chuẩn bị khởi công xây dựng trong 3/2017.

 Công tác quản lý đường cao tốc, kiểm tra công tác bảo trì, bảo đảm ATGT, bảo vệ KCHTGT các tuyến cao tốc được giao quản lý; đôn đốc các nhà đầu tư rà soát, xây dựng và thực hiện lộ trình bổ sung, thay thế hệ thống biển báo hiệu trên đường cao tốc, bảo đảm sự thống nhất trên cả nước; Tổ chức kiểm tra hiện trường, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và báo cáo Bộ GTVT về việc đầu tư kết nối liên thông tại nút giao Phú Thứ, tuyến cao tốc Giẽ - Ninh Bình; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, nhà thầu thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Dự án tuyến tránh TP. Thái Nguyên;
 

 Bà Trần Kim Hoa, Chánh văn phòng Tổng cục ĐBVN báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và kế hoạch công tác tháng 3/2017

Công tác KHCN, MT và HTQT Có văn bản gửi các Sở GTVT về việc triển khai xây dựng và ban hành Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu dây văng; Tiếp tục triển khai: Đề án “Giải pháp giao thông thông minh trên nền bản đồ số”; Dự án thí điểm hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai theo mô hình xã hội hóa; Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – giai đoạn 1 áp dụng cho Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức hợp đồng BOO; Dự án xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu quan trắc cầu dây văng...
 
Ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng cục QLĐB III trình bày báo cáo kết quả công tác của Cục QLĐB III 02 tháng đầu năm 2017

Về nhiệm vụ trọng tâm quý tháng 3, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản, trình Bộ đề cương Thông tư quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên ATGT đường bộ;

 Công tác kế hoạch, giải quyết các văn bản, tờ trình của các Ban QLDA về xử lý thiết kế, điều chỉnh dự toán.. theo nhiệm vụ, chức năng được giao đảm bảo thủ tục, tiến độ theo quy định.

Công tác quản lý, bảo trì KCHT GTĐB, tổ chức quản lý, bảo trì đảm bảo an toàn giao thông hệ thống đường bộ quốc lộ của cả nước; Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị tiến hành hoàn thành công tác lập, thẩm định và tổ chức thi công các dự án SCĐK trong kế hoạch 2017; thống kê, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Kế hoạch bảo trì 2017;

 Công tác ATGT; KSTTX, phòng chống thiên tai, tổ chức trực Ban ATGT, trực đường dây nóng để giải quyết các vấn đề liên quan đến ATGT và kiểm soát tải trọng xe; kịp thời xử lý sự cố về cầu đường, ùn tắc giao thông, các vị trí mất ATGT, bảo đảm giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng thiết kế mẫu các Trạm KTTTX cố định trên đường bộ; triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Trạm KTTTX trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát tải trọng xe; Tiếp tục phối hợp rà soát, tăng cường công tác đảm bảo ATGT, tổ chức giao thông của các dự án XDCB trước khi đưa vào khai thác;

 Công tác quản lý vận tải, Tiếp tục thực hiện công tác rà soát và văn bản QPPL về hoạt động vận tải đường bộ; triển khai thực hiện các Đề án theo đúng tiến độ quy định;  Tổ chức hướng dẫn tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động vận tải khi Bộ GTVT ban hành và phê duyệt; Triển khai kế hoạch hậu kiểm điều kiện kinh doanh vận tải kết hợp với kiểm tra công tác theo dõi, xử lý vi phạm thiết bị GSHT và công tác khám sức khỏe cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải tại các địa phương; Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương; phối hợp với Cục vận tải Lào khảo sát tuyến vận tải hành khách cố định; tham gia cuộc họp về mở tuyến cố định Việt Nam – Lào – Thái Lan.
 

Toàn cảnh Hội nghị giao ban.

Công tác quản lý phương tiện và người lái tiếp tục thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng và đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống TT quản lý giấy phép lái xe Trung ương; Tiếp tục công tác sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe chuyên dùng tham gia GTĐB và báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành; sửa đổi giáo trình đào tạo lái xe ô tô; Tham gia Đoàn thanh, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do Thanh tra Bộ GTVT chủ trì.
 Công tác xây dựng cơ bản, dự án VRAMP: đôn đốc triển khai thi công đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Dự án LRAMP: Hoàn thiện danh mục cầu và các thủ tục cần thiết khác của dự án; thực hiện công tác thẩm định hồ sơ khảo sát thiết kế bản vẽ thi công để khởi công vào cuối tháng 3/2017. Tiếp tục đôn đốc và triển khai thi công các dự án do Tổng cục làm chủ đầu tư; hoàn thành công tác nội nghiệp đối với các dự án hoàn thành.

Công tác quản lý đường cao tốc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ATGT; Đề án “Xây dựng các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên hệ thống đường bộ cao tốc”; Tiếp tục đôn đốc, giám sát thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ và thường xuyên tuyến cao tốc; kiểm tra, đôn đốc việc thay thế hệ thống biển báo hiệu theo lộ trình; đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT đối với các biển quảng cáo trên các tuyến cao tốc; Tổ chức thực hiện các dự án theo kế hoạch được giao và các dự án sửa chữa đột xuất theo quy định; đôn đốc nhà đầu tư trình thỏa thuận kế hoạch bảo trì và mô hình tổ chức quản lý bảo trì, các đơn vị thực hiện bảo trì đối với các tuyến BOT và các tuyến cao tốc do VEC quản lý.
 

Hội nghị giao ban trực tuyến của Tổng cục có sự tham của các Cục QLĐB, các Ban QLDA.

Công tác KHCN, MT, HTQT Phối hợp với Bộ GTVT tổ chức nghiệm thu cấp Bộ các tiêu chuẩn, đề tài; Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, đề án; triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án JICA, VRAMP và LRAMP; phê duyệt kiểm định cầu; Chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo cuối kỳ và kết thúc thực hiện Dự án thử nghiệm Vận tải xanh do ADB tài trợ;  Làm việc với Tổ chức Không khí sạch (CAA) về chuẩn bị triển khai phối hợp thực hiện nghiên cứu hỗ trợ mới về xây dựng kế hoạch hành động vận tải xanh; với đoàn công tác của ADB về Dự án xây dựng chiến lược môi trường chiến lược GTVT giai đoạn 2018-2023 và các biện pháp giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu trong lĩnh vực vận tải đường bộ;

Công tác TCCB, đào tạo, cải cách hành chính triển khai các nội dung CCHC, trọng tâm là rà soát thủ tục hành chính theo chương trình của Bộ GTVT, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cấp các dịch vụ hành chính công; nghiên cứu phương pháp tuyền truyền, phổ biến văn bản QPPL sau khi ban hành theo hướng đổi mới, hiệu quả.
 

(duongbo.vn)

Cầu An Tân Quốc lộ 1 qua Núi Thành, Quảng Nam hết cảnh ùn tắc cục bộ

Ngày 5/2, từng dòng phương tiện lưu thông êm thuận qua cầu An Tân (QL1 qua huyện Núi Thành, Quảng Nam), khu vực này hết cảnh ùn tắc cục bộ.

TTGT thuộc Chi cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III, Tổng cục ĐBVN) đảm bảo giao thông đầu cầu An Tân trong ngày 4/2, thời điểm nhà thầu tích cực vá sửa mặt đường.

Ghi nhận của PV Báo Giao cialis sans ordonnance thông trong ngày 5/2, khu vực cầu An Tân (Km 1018+669 trên QL1 đoạn qua huyện Núi Thành) các phương tiện lưu thông thông suốt, êm thuận hơn. Nền mặt đường cơ bản được sửa chữa, ổn định bằng cấp phối đá dăm tại các vị trí ổ gà. Rãnh nước hư hỏng phía Nam cầu An Tân hiện hữu (đang khai thác) được khơi thông. 

Hai đầu cầu An Tân, lực lượng TTGT (Cục QLĐB III) túc trực cùng CSGT tỉnh, Công an huyện Núi Thành… phân luồng giao thông, phòng nguy cơ tái phát ùn tắc tại "điểm nghẽn" này dịp cao điểm phương tiện lưu thông sau Tết Nguyên đán 2017.

Ông Tán Hoàng Trưng – Chi cục trưởng Chi cục QLĐB III.1 (Cục QLĐB III) cho biết: Hiện việc di chuyển của phương tiện qua cầu An Tân êm thuận, không còn cảnh ùn ứ cục bộ. 

Như Báo Giao thông đã đưa tin, những ngày qua do ảnh hưởng mưa lớn, áp lực phương tiện, hư hỏng hệ thống thoát nước cũ phía Nam cầu An Tân khiến mặt đường dẫn, cầu An Tân phát sinh hư hỏng; gây ùn ứ cục bộ một số thời điểm các ngày 2-3/2. Cục QLĐB III chỉ đạo lực lượng phối hợp đơn vị chức năng phân luồng, điều tiết giao thông.

Ban QLDA 5 (thuộc Tổng cục ĐBVN, đại diện chủ đầu tư dự án cầu An Tân) chỉ đạo nhà thầu huy động nhân vật lực, tranh thủ thời tiết tốt san ủi nền mặt đường, đổ cấp phối đá dăm lấp ổ gà, khơi thông rãnh thoát nước 2 bên đường… đảm bảo ổn định mặt đường, lưu thông bình thường trở lại qua khu vực cầu An Tân.

(baogiaothong.vn)

“Đảng ủy Tổng cục ĐBVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”

“Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016” là khẳng định của Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 

Đ/c Nguyễn Văn Huyện, Bí thư ĐU TC, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu  tại Hội nghị.

Theo đồng chí  Phan Thanh Uy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, năm 2016, toàn thể cán bộ, đảng viên, CC, VC, NLĐ trong toàn Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Đường bộ, với phương châm hành động được xác định ngay từ đầu năm là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II”; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống 71 năm đi truớc mở đuờng, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục phối hợp tốt với Lãnh đạo Tổng cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2016.
 
 Năm 2016, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp; là năm đầu thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng và NQ Đại hội đảng các cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế đất nước tiếp tục giữ được ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá; các mặt đời sống văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo; ngành GTVT tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và có những chuyển biến mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ trong toàn ngành Đường bộ luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ Tổng cục đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, quán triệt, triển khai phương châm hành động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Xây dựng, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ, cụ thể: Đảng uỷ đã ban hành 10 Chương trình công tác; 6 kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; 1 Nghị quyết lãnh đạo công tác ATGT & KSTTX; 15 NQ Hội nghị BCH và NQ Hội nghị BTV Đảng uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng hàng kỳ, cùng nhiều văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ.
 
Đảng uỷ Tổng cục phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Tổng cục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Đường bộ và đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trên một số lĩnh: Tham mưu xây dựng văn bản QPPL, đổi mới công tác tuyên tuyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, để cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, hướng tới sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.
 
Công tác Quản lý bảo trì đường bộ tiếp tục được đổi mới, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu càng cao của xã hội.  Phát động phong trào thi đua “Con đường, cây cầu kiểu mẫu”; thường xuyên cập nhật dữ liệu cầu, đường; thực hiện rà soát, kiểm định chất lượng các cầu yếu trên toàn quốc.
 
Công tác An toàn giao thông, KSTTX, phòng chống bão lũ thường xuyên cập nhật thông tin đường dây nóng về ATGT để chỉ đạo các Sở GTVT và các Cục QLĐB khu vực tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm nóng, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ tết, kịp thời giải toả ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Rà soát, điều chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề bất cập về tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ các dự án XDCB trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các quốc lộ; thực hiện phân luồng, phân làn, sơn kẻ mặt đường, dán phản quang đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ.
 
 Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý vận tải đường bộ, đặc biệt là vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là các đợt cao điểm lễ tết, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.
 
 Thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đáp ứng yêu cầu của xã hội; duy trì cung cấp dịch vụ công cấp đổi GPLX trực tuyến cấp độ 3 trong toàn quốc, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp GPLX quốc tế tại Tổng cục từ 5/2016, được dư luận đánh giá cao.
 
Công tác xây dựng Đảng đã tổ chức tốt các đợt tuyên truyền dịp trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp trong các cơ quan, đơn vị toàn trong toàn ngành Đường bộ; Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với 5 lớp (1 lớp tại Tổng cục và 4 lớp tại 4 cụm khu vực), số đảng viên tham dự đạt 95%; chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy hoàn thành việc xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Tổng cục đã biểu dương, khen thưởng 06 tổ chức đảng và 10 đảng viên tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính  trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành “Chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Đường bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký học tập, làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể; họp chi bộ hàng tháng, mỗi chi bộ tổ chức đọc ít nhất một mẩu chuyện về tấm gương của Bác để mỗi cán bộ đảng viên tự giác làm theo Bác; Tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trong Đảng bộ không có hiện tượng bức xúc, nổi cộm phát sinh phải giải quyết.
 
Đồng chí Phan Thanh Uy, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN trình bày báo cáo Tổng kết  năm 2016.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Ông Phan Thanh Uy khẳng định năm 2017, Đảng bộ Tổng cục tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm hành động toàn ngành GTVT “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II ”; tiếp tục phát huy truyền thống 71 năm đi truớc mở đuờng, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp; triển khai năm ATGT 2017, toàn ngành Đường bộ phấn đấu giảm mạnh TNGT và tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác KSTTX; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyên ngành Đường bộ. BTV Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Tổng cục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CC, VC, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.
 
Toàn cảnh Hội nghị.

 Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng Phó Bí thư thường trực Bộ GTVT đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí Phạm Công Bổng cho rằng, năm 2016 là năm thành công của Ngành Giao thông vận tải trong đó có sự đóng góp rất lớn của Tổng cục Đường bộ VN. Đảng bộTtổng cục đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình trên mọi mặt, hoàn thành tốt mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phạm Công Bổng cũng cho rằng năm 2016 có nhiều diễn biến thời tiết bất lợi nhưng Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt tiến độ và chất lượng công trình,  ứng dụng rất tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng cầu đường...
 
Về Công tác Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho rằng, Tổng cục ĐBVN là một 1 trong những đơn vị  có truyền thống trong xây dựng công tác đảng. Đổi mới như mỗi lần sinh hoạt đọc 1 mẩu truyện về Bác; đã duy trì các quy chế rất nghiêm túc. Đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển đảng viên….
 
Đồng chí Phạm Công Bổng cho rằng năm 2016 Đảng bộ Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao. Đồng chí cảm ơn thành tích đóng góp của tập thể cán bộ đảng viên của đảng bộ Tổng cục ĐBVN.   
 
Đối với nhiệm vụ 2017 Phó bí thư Đảng ủy Bộ GTVT nhấn mạnh: Tổng cục ĐBVN đang đứng trước thách thức nặng nề, diễn biến thời tiết diễn biến phức tạp, vốn đầu tư hạn hẹp... ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao 2017. Vì vậy,  Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Trong đó cần nâng cao đạo đức công vụ cho đảng viên, đào tạo giáo dục cả về trình độ. Thực hiện giải pháp để thực hiện thành công các giải pháp đã đề ra; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phạm Công Bổng tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong năm2016 sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Tổng cục ĐBVN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. 
 
Thừa ủy quyền của Ủy ban kiểm tra Trung ương đồng chí Phạm Công bổng  trao  Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc thuộc Tổng cục ĐBVN.
 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh, năm 2016 Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Tổng cục tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đồng thuận cao từ sự dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các khâu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
 
Bước sang năm 2017, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị trong ngành phát huy tốt kết quả năm 2016, đặc biệt tiếp tục nâng cao cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2017 toàn ngành Đường bộ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đối với công tác xây dựng đảng, Tổng cục trưởng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện công tác tổng kết, đánh giá nghị quyết chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt sinh hoạt Chi bộ cũng như học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Nhân dịp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng 6 đồng chí; Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tặng giấy khen cho 3 đảng viên có 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục ĐBVN tặng giấy khen của cho các 8 đơn vị đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và tặng giấy khen của cho 24 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016.  
(duongbo.vn)

Additional information