Hội nghị Giao ban đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

Chiều 26/6, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Bí thư Đảng ủy - Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện đã chủ trì Hội nghị Giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ Trường Bộ GTVT Lê Đình Thọ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 "Lĩnh vực đường bộ là một trong những lĩnh vực có thể nói là nóng nhất, tác động trực tiếp đến người dân và luôn được người dân giám sát, kiểm tra, đánh giá" – Đó là phát biểu chỉ đạo mở đầu Hội nghị của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ.

Bí thư Đảng ủy - Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo  tại Hội nghị về tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN  Nguyễn Mạnh Thắng cho biết một số kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 như:  Công tác xây dựng văn bản QPPL có nhiều chuyển biến với các nội dung mới để quản lý tốt các lĩnh vực, trong đó có Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT quy định về quản lý, vận hành và bảo trì CT đường bộ đã bỏ thủ tục thỏa thuận quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì để tăng sự chủ động, tự chịu trách nhiệm của nhà đầu tư;

Báo cáo tổng kết tình hình phát triển GTNT 10 năm (2008-2017) theo Nghị quyết 26-NQ/TW về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ GTVT. Trong đó làm rõ được kết quả công tác xây dựng phát triển GTNT 10 năm qua, phương hướng phát triển thời gian tới.

Năm 2018 là năm đầu tiên triển khai đấu thầu qua mạng đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn nhà nước với mục tiêu tỷ lệ đấu qua mạng trên 30% các gói thầu, cao hơn chỉ tiêu Bộ GTVT yêu cầu.

Trình Bộ GTVT đề án xác định nhu cầu vốn quản lý bảo trì đường bộ giai đoạn 2019 – 2030;

Công tác quản lý dự án BOT: Chủ động phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư rà soát, xử lý bất cập tại các dự án BOT trong đó có việc giảm giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ. Kiểm tra các chỉ tiêu tài chính, thời gian hoàn vốn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Tăng cường ứng dụng KHCN, vật liệu mới trong công tác quản lý bảo trì, cập nhật phần mềm dữ liệu đường bộ phục vụ xây dựng kế hoạch bảo trì.

Dự án LRAMP: Tập trung và quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân hết nguồn vốn năm 2017 – 2018 đã được bố trí (năm 2017 là 543 tỷ đồng, năm 2018 là 1.757 tỷ đồng) và dự kiến cuối năm 2018 hoàn thành 977 cầu.

Tại điểm cầu cơ quan Tổng cục ĐBVN, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN  Nguyễn Mạnh Thắng  trình bày Báo cáo giao ban

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Phó Tổng Cục trưởng cho biết, dự kiến sẽ tiếp tục giải trình Bộ GTVT và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật khác theo chương trình được giao.

Theo dõi, tổng hợp giải ngân kế hoạch vốn XDCB được giao; đôn đốc các đơn vị giải ngân đúng tiến độ; trình Bộ GTVT Kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2019 và đề án xác định nhu cầu vốn quản lý bảo trì đường bộ;

Triển khai, tập huấn Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì; Triển khai thường xuyên liên tục công tác quản lý, BDTX hệ thống cầu, đường, hầm; tổ chức quản lý vận hành khai thác an toàn đường bộ và đường thủy đối với các bến phà, cầu phao. Tiếp tục triển khai đưa các sản phẩm KHCN, VL mới vào công tác quản lý bảo trì theo chỉ đạo của Bộ GTVT; Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn chặn ngay từ đầu tình trạng lấn chiếm trái phép HLATĐB.

Thường trực đường dây nóng 24/24 giờ, nắm bắt và xử lý kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ; Chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình diễn biến ATGT, tăng cường thị sát hiện trường, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ tai nạn cao; Ưu tiên xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ;

Thường trực Ban Phòng chống lụt bão, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị chủ động lập phương án dự phòng, sẵn sàng xử lý các sự cố phát sinh do mưa lũ;

Lực lượng TTGT của các Sở GTVT, Công chức Thanh tra GTVT của các Cục QLĐB chủ động kiểm tra hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và kích thước thành thùng xe, tập trung kiểm tra tại các đầu nguồn hàng;

Tiếp tục phối hợp với Bộ GTVT để tiếp hoàn thiện Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 63/2014/TT-BGTVT, Thông tư 60/2015/TT-BGTVT và Thông tư 92/2015/TT-BGTVT theo tiến độ trình Chính phủ;

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm CNTT Bộ triển khai tập huấn để áp dụng tại các địa phương đối với các thủ tục hành chính trong hoạt động vận tải quốc tế tham gia cơ chế một cửa quốc gia;

Phối hợp và tham gia các hoạt động vận tải đa phương, song phương theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Hoàn thiện sửa đổi Câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợp với các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, tham gia giao thông đường bộ và báo hiệu đường bộ theo quy định hiện hành; Hoàn thiện giáo trình đào tạo lái xe ô tô và phần mềm quản lý giáo viên dạy lái xe;

Tổ chức xây dựng kế hoạch và bảo vệ kế hoạch NSNN năm 2019; Thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước và chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện dự toán được giao. Tổ chức xét duyệt quyết toán các nguồn vốn. Rà soát, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường từ địa phương lên trung ương; thực hiện công khai số liệu tài chính.

Triển khai công tác kiểm tra, xác nhận chỉ tiêu tài chính các dự án BOT theo thẩm quyền. Tiếp tục xử lý các bất cập tại các Trạm BOT (dự án BOT) do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo doanh thu các dự án; kiểm tra chất lượng các tuyến BOT để kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng.

Tiếp tục thực hiện: Dự án VRAMP, Dự án LRAMP, Các Dự án nguồn vốn bảo trì đường bộ. Hoàn thành quyết toán, 186 cầu treo dân sinh để cập nhật vào báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo Bộ cho phép điều chỉnh dự án đầu tư.

Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT giải trình ý kiến các Bộ ngành về điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:

Phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai xây dựng Thông tư quy định về triển khai hệ thống thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tự động không dừng; Tiếp tục triển khai thực hiện hệ thống thu phí tự động không dừng trên toàn quốc; triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài sản đường bộ thuộc dự án VRAMP và LRAMP.

Tiếp tục giải trình, hoàn thiện Hồ sơ Quyết định thay thế Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg. Xây dựng Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thuộc Tổng cục theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII;

Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các trường thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, thành lập Hội đồng trường, xây dựng, ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động; công tác đào tạo theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm 2018 đã được Bộ GTVT phê duyệt.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

theo quy định.

Cũng trong chương trình Hội nghị Giao ban kỳ này, Vụ trưởng Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp đã trình bày tham luận về công tác quản lý bảo trì đường bộ 6 tháng đầu năm 2018.

Vụ trưởng Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp trình bày tham luận tại Hội nghị  về công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Tham luận tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ Lê Hồng Điệp cho biết, về công tác quản lý, bảo trì đường bộ: Nhìn chung 6 tháng đầu năm các đơn -vị đã có các cố gắng hoàn thành việc quản lý, bảo dưỡng và vận hành khai thác 24.598 km đường QL, trên 6200 cầu, 10 bến phà và các công trình hầm (bao gồm cả đường BOT) an toàn, thông suốt. Tuy nhiên cũng có các đoạn tuyến, có đơn vị quản lý BDTX còn chưa đạt chất lượng. Sở GTVT chưa chấn chỉnh xử lý đơn vị vi phạm. Những trường hợp trên Tổng cục ĐBVN đã phát hiện và yêu cầu các Sở GTVT phải chấn chỉnh thực hiện lại chất lượng duy tu Bảo dưỡng, đồng thời giao Cục QLĐB tại khu vực kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện.

Để quản lý tốt chất lượng BDTX, đề nghị các Cục QLĐB, Sở GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát nhà thầu duy tu bảo dưỡng; xử lý nghiêm các vi phạm. Tuy vậy trên mặt bằng chung thì chất lượng, sự nền nếp thực hiện tại các Cục QLĐB cao hơn các Sở GTVT. Đây là điều đề nghị các Sở GTVT cần xem lại công tác quản lý của mình. Nhân việc này cũng xin đề nghị các Cục QLĐB tăng cường kiểm tra chéo các Sở GTVT trong quản lý, bảo trì và duy tu bảo dưỡng QL.

Về công tác SCĐK, đầu năm nay các đơn vị đã và đang triển khai các dự án chuyển tiếp, các dự án xử lý khẩn cấp. Nhiều công trình đã hoàn thành phát huy hiệu quả đảm bảo ATGT. Đối với các công trình giao kế hoạch chi đợt II, ngày 28/5/2018, các đơn vị đang khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu.

Một trong các nội dung mới là năm nay toàn bộ Tổng cục và các đơn vị phải đạt chỉ tiêu Bộ GTVT quy định đấu thầu qua mạng ≥ 30 % tổng số gói thầu quy mô nhỏ (tức là gói thầu XL, SC ≤ 20 tỷ, gói thầu mua sắm HH và phi tư vấn ≤ 10 tỷ); Chào hàng cạnh tranh ≥ 40 % tổng số gói áp dụng chào hàng qua mạng.

Ban đầu các đơn vị cũng có lúng túng băn khoăn. Tuy nhiên Tổng cục ĐBVN đã triển khai các hội nghị phổ biến các quy định của Nhà nước và quán triệt chỉ đạo của Bộ GTVT. Đến nay các đơn vị đã tích cực cử cán bộ tập huấn về đấu thầu qua mạng và trang bị cơ sở hạ tầng thông tin để thực hiện. Do đó, vừa qua Tổng cục đã chỉ đạo đối với các gói thầu quy mô nhỏ thuộc danh mục chi đợt II sẽ đấu thầu qua mạng trên 50% về số gói, trên 40% về giá trị, nhằm bù đắp cho các gói quy mô nhỏ cần SC cấp bách đảm bảo ATGT.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng Cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đình Thọ để đưa vào kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm. Tổng Cục trưởng chỉ ra những yêu cầu cụ thể đối với từng mặt công tác; đồng thời động viên sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của cả năm 2018.

Tổng Cục trưởng cũng đặc biệt yêu cầu nêu cao trách nhiệm quản lý nhà nước của Tổng cục ĐBVN trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ; chú trọng công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn trong đó Luật đường bộ là cốt lõi; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý đường bộ; quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 4 điểm cầu trên toàn quốc tại Trụ sở cơ quan Tổng cục ĐBVN và Trụ sở các Cục QLĐB II, III, IV.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

Additional information