Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Chiều 28/8 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã có buổi làm việc với Tổng cục ĐBVN về tình hình thực hiên kế hoạch tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2017 của Tổng cục. Theo đó, kết quả nổi bật trong 8 tháng qua là: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch được thực hiện chủ động, tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của ngành GTVT. Rà soát, đánh giá Luật GTĐB và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung. Công tác cải cách hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử được thực hiện quyết liệt. Xây dựng mới phần mềm quản lý văn bản trong đó sử dụng chữ ký điện tử để giải quyết công việc. Thực hiện trên toàn quốc phần mềm dịch vụ công cấp độ 4 đối với cấp phép vận tải quốc tế từ 01/6/2017.

 Công tác tổ chức giao thông, rà soát điều chỉnh biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen được thực hiện tích cực, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.  Ngày 31/5/2017, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TCĐBVN về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ. Công tác kiểm soát tải trọng xe tiếp tục được duy trì; hoàn thành thiết kế mẫu mô hình Trạm KTTTX cố định.

 Công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ các dự án SCĐK, công tác quản lý và bảo dưỡng quốc lộ được duy trì thực hiện hiệu quả; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm đối với chất lượng, tồn tại trong bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường báo cáo tại buổi làm việc.

Thông qua hệ thống phần mềm quản lý vận tải, Trung tâm quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý theo quy định các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm góp phần đảm bảo ATGT, nâng cao chất lượng phục vụ.

Công tác quyết toán các dự án hoàn thành; giám sát thu phí các dự án BOT được tích cực thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.  

Triển khai Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) được thực hiện tích cực, khẩn trương. Đã khởi công xây dựng một số cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP theo đúng kế hoạch. Xử lý kịp thời thông tin tiếp nhận qua đường dây nóng.

Công tác xã hội, từ thiện, chăm lo đời sống, việc làm cho CNVCLĐ được lãnh đạo, công đoàn các cấp quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc; cụ thể là- Tình hình xe quá tải có xu hướng tăng trở lại tại một số địa phương, nguyên nhân do một số địa phương đang xếp sắp lại lực lượng tại Trạm KTTTX lưu động; lực lượng CSGT rút không phối hợp tại các Trạm do đó hoạt động của các Trạm kém hiệu quả; chính quyền các địa phương đã vào cuộc nhưng thiếu quyết liệt, chưa thực sự gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo kiểm soát xe quá tải; công tác kiểm soát xe quá tải lưu thông trên đường chưa tốt, việc kiểm soát xe quá tải tại đầu mối nguồn hàng còn chưa chặt chẽ; Một số Sở GTVT chưa tích cực vào cuộc lập lại trật tự hành lang ATĐB; số vụ vi phạm còn nhiều, số vụ đã được xử lý chưa cao, nhất là vi phạm san lấp mặt bằng và đấu nối trái phép vào QL. Tại nhiều tuyến đường tái diễn vi phạm đổ vật liệu trong lề đường, tình trạng sử dụng lề, vỉa hè làm nơi kinh doanh tái diễn; Sự phối hợp giữa các Cục QLĐB với các Sở GTVT để thực hiện quản lý, bảo trì hệ thống QL và theo dõi tình hình giao thông địa phương hiệu quả chưa cao;

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện  đề nghị Bộ GTVT phê duyệt mô hình mẫu trạm kiểm tra tải trọng xe. Thanh tra bộ và Cục đăng kiểm phải bắt tay vào cuộc chiến chống xe quá tải bằng cách hậu kiểm đăng kiểm xe quá tải; Giám sát các trạm thu phí BOT, thực tế nhiều trạm ăn bớt lưu lượng trạm thu phí.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã nghe báo cáo cũng như các kiến nghị từ Các Cục Quản lý đường bộ, Ban quản lý dự án của Tổng ĐBVN. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Đình Thọ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước; trong thời gian qua. Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian tới tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm của công chức, nâng cao tính chủ động trong mọi hoàn cảnh. " Cải cách hành chính cái gì không cần thiết nên cắt bỏ giảm thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân" Thứ

trưởng nhấn mạnh.  

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng cũng yêu cầu trong  thời gian tới sẽ làm việc chuyên sâu về các chuyên đề trong  đó tập trung cho nhiệm vụ 4 tháng cuối năm: Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật xem giải quyết dứt điểm những tồn tại, tập trung sửa đổi Luật giao thông đường bộ, xây dựng hệ thống văn bản trí tuệ, đảm bảo tiến độ nhưng chất lượng phải tốt. Xây dựng kế hoạch bảo trì, Bộ phải ban hành quy trình xây dựng kế hoạch này để nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cấp, bám sát vào thực tế để xây dựng  kế hoạch bảo trì với mục tiêu lớn nhất là giữ đường đảm bảo êm thuận. Công tác quản lý phương tiện vận tải đường bộ, vấn đề bến cóc xe dù, xe quá tải cần phối hợp để thực hiện vấn đề điều kiện kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng xe đưa ra được giải pháp kiểm tra giữa 2 kỳ đăng kiểm; Triển khai ngay giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát xe quá tải; Cần kiểm soát chặt chẽ thu phí không dừng công khai minh bạch , các cơ quan tham mưu phải vào cuộc hành động ngay.

Về đào tạo và sát hạch lái xe Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục cần nghiên cứu về giáo trình nội dung đào tạo về kỹ năng lái xe đặc biệt đối với lái xe khách phải tăng thời gian đào tạo, lập lại trật tự giảm tai nạn về xe khách.

Nguồn: duongbo.vn

Additional information