“Đảng ủy Tổng cục ĐBVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016”

“Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016” là khẳng định của Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 

Đ/c Nguyễn Văn Huyện, Bí thư ĐU TC, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN phát biểu  tại Hội nghị.

Theo đồng chí  Phan Thanh Uy, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng cục ĐBVN, năm 2016, toàn thể cán bộ, đảng viên, CC, VC, NLĐ trong toàn Đảng bộ Tổng cục ĐBVN đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Đường bộ, với phương châm hành động được xác định ngay từ đầu năm là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II”; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống 71 năm đi truớc mở đuờng, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục phối hợp tốt với Lãnh đạo Tổng cục trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2016.
 
 Năm 2016, diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp; là năm đầu thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng và NQ Đại hội đảng các cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế đất nước tiếp tục giữ được ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá; các mặt đời sống văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng được đảm bảo; ngành GTVT tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và có những chuyển biến mạnh mẽ; đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ trong toàn ngành Đường bộ luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Để làm được điều đó, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ Tổng cục đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, quán triệt, triển khai phương châm hành động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Xây dựng, ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch công tác, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng bộ, cụ thể: Đảng uỷ đã ban hành 10 Chương trình công tác; 6 kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; 1 Nghị quyết lãnh đạo công tác ATGT & KSTTX; 15 NQ Hội nghị BCH và NQ Hội nghị BTV Đảng uỷ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng hàng kỳ, cùng nhiều văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ.
 
Đảng uỷ Tổng cục phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Tổng cục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, CC, VC và NLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành Đường bộ và đạt được nhiều kết quả tiêu biểu trên một số lĩnh: Tham mưu xây dựng văn bản QPPL, đổi mới công tác tuyên tuyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, để cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, hướng tới sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.
 
Công tác Quản lý bảo trì đường bộ tiếp tục được đổi mới, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu càng cao của xã hội.  Phát động phong trào thi đua “Con đường, cây cầu kiểu mẫu”; thường xuyên cập nhật dữ liệu cầu, đường; thực hiện rà soát, kiểm định chất lượng các cầu yếu trên toàn quốc.
 
Công tác An toàn giao thông, KSTTX, phòng chống bão lũ thường xuyên cập nhật thông tin đường dây nóng về ATGT để chỉ đạo các Sở GTVT và các Cục QLĐB khu vực tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm nóng, đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ tết, kịp thời giải toả ùn tắc, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Rà soát, điều chỉnh và xử lý kịp thời các vấn đề bất cập về tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu đường bộ các dự án XDCB trước khi đưa vào sử dụng; rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các quốc lộ; thực hiện phân luồng, phân làn, sơn kẻ mặt đường, dán phản quang đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ.
 
 Chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý vận tải đường bộ, đặc biệt là vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là các đợt cao điểm lễ tết, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn.
 
 Thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đáp ứng yêu cầu của xã hội; duy trì cung cấp dịch vụ công cấp đổi GPLX trực tuyến cấp độ 3 trong toàn quốc, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cấp GPLX quốc tế tại Tổng cục từ 5/2016, được dư luận đánh giá cao.
 
Công tác xây dựng Đảng đã tổ chức tốt các đợt tuyên truyền dịp trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp trong các cơ quan, đơn vị toàn trong toàn ngành Đường bộ; Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với 5 lớp (1 lớp tại Tổng cục và 4 lớp tại 4 cụm khu vực), số đảng viên tham dự đạt 95%; chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy hoàn thành việc xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Tổng cục đã biểu dương, khen thưởng 06 tổ chức đảng và 10 đảng viên tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính  trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ban hành “Chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Đường bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên đăng ký học tập, làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể; họp chi bộ hàng tháng, mỗi chi bộ tổ chức đọc ít nhất một mẩu chuyện về tấm gương của Bác để mỗi cán bộ đảng viên tự giác làm theo Bác; Tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trong Đảng bộ không có hiện tượng bức xúc, nổi cộm phát sinh phải giải quyết.
 
Đồng chí Phan Thanh Uy, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục ĐBVN trình bày báo cáo Tổng kết  năm 2016.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Ông Phan Thanh Uy khẳng định năm 2017, Đảng bộ Tổng cục tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm hành động toàn ngành GTVT “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ II ”; tiếp tục phát huy truyền thống 71 năm đi truớc mở đuờng, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp; triển khai năm ATGT 2017, toàn ngành Đường bộ phấn đấu giảm mạnh TNGT và tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác KSTTX; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyên ngành Đường bộ. BTV Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Tổng cục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, CC, VC, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.
 
Toàn cảnh Hội nghị.

 Thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Phạm Công Bổng Phó Bí thư thường trực Bộ GTVT đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong năm 2016. Đồng chí Phạm Công Bổng cho rằng, năm 2016 là năm thành công của Ngành Giao thông vận tải trong đó có sự đóng góp rất lớn của Tổng cục Đường bộ VN. Đảng bộTtổng cục đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của mình trên mọi mặt, hoàn thành tốt mọi kế hoạch nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phạm Công Bổng cũng cho rằng năm 2016 có nhiều diễn biến thời tiết bất lợi nhưng Tổng cục đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt tiến độ và chất lượng công trình,  ứng dụng rất tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng cầu đường...
 
Về Công tác Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ GTVT cho rằng, Tổng cục ĐBVN là một 1 trong những đơn vị  có truyền thống trong xây dựng công tác đảng. Đổi mới như mỗi lần sinh hoạt đọc 1 mẩu truyện về Bác; đã duy trì các quy chế rất nghiêm túc. Đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển đảng viên….
 
Đồng chí Phạm Công Bổng cho rằng năm 2016 Đảng bộ Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao. Đồng chí cảm ơn thành tích đóng góp của tập thể cán bộ đảng viên của đảng bộ Tổng cục ĐBVN.   
 
Đối với nhiệm vụ 2017 Phó bí thư Đảng ủy Bộ GTVT nhấn mạnh: Tổng cục ĐBVN đang đứng trước thách thức nặng nề, diễn biến thời tiết diễn biến phức tạp, vốn đầu tư hạn hẹp... ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao 2017. Vì vậy,  Đảng bộ Tổng cục cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Trong đó cần nâng cao đạo đức công vụ cho đảng viên, đào tạo giáo dục cả về trình độ. Thực hiện giải pháp để thực hiện thành công các giải pháp đã đề ra; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đồng chí Phạm Công Bổng tin tưởng rằng, với kết quả đạt được trong năm2016 sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Tổng cục ĐBVN hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2017. 
 
Thừa ủy quyền của Ủy ban kiểm tra Trung ương đồng chí Phạm Công bổng  trao  Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho các đồng chí có thành tích xuất sắc thuộc Tổng cục ĐBVN.
 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN nhấn mạnh, năm 2016 Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo Tổng cục tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đồng thuận cao từ sự dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các khâu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
 
Bước sang năm 2017, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị trong ngành phát huy tốt kết quả năm 2016, đặc biệt tiếp tục nâng cao cải cách hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Năm 2017 toàn ngành Đường bộ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Đối với công tác xây dựng đảng, Tổng cục trưởng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ thực hiện công tác tổng kết, đánh giá nghị quyết chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện tốt sinh hoạt Chi bộ cũng như học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Nhân dịp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng 6 đồng chí; Đảng ủy Tổng cục ĐBVN tặng giấy khen cho 3 đảng viên có 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục ĐBVN tặng giấy khen của cho các 8 đơn vị đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và tặng giấy khen của cho 24 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong năm 2016.  
(duongbo.vn)

Additional information