Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-BQLDA5 ngày 14/9/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án 5 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch chi tiết tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5;

Căn cứ Quyết định số 183A/QĐ-BQLDA5 ngày 01/11/2021 của Giám dốc Ban Quản lý dự án 5 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 5 thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 cụ thể như sau :

1. Thành phần

Gồm 06 thí sinh đủ điều kiện tham gia thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức của Ban QLDA5 (có danh sách kèm theo).

2. Hình thức và nội dung thi

- Hình thức thi : Phỏng vấn

- Nội dung thi : Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn : 30 phút

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian : 8h30 ngày 22/11/2021 (thứ hai).

- Địa điểm : Hội trường tầng 4, Ban Quản lý dự án 5, số 10B, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

4. Một số lưu ý đối với thí sinh

- Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước 15 phút so với giờ quy định, khi đến tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phỏng vấn.

- Thí sinh thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án 5 thông báo đến các thí sinh tham gia thi vòng 2 các nội dung trên ./.

Link : Danh sách thí sinh tham gia thi vòng 2

https://drive.google.com/file/d/11lay_zb80PIrdsLqfNkD7szUpPkCXruM/view?usp=sharing

Additional information