Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

          Thực hiện Quyết định số 3046/QĐ-TCĐBVN ngày 02/8/2018 của Tổng Cục ĐBVN về việc giao số lượng người làm việc và duyệt điều chỉnh quỹ lương kế hoạch năm 2018 đối với Ban QLDA5;

Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động;

         Ban QLDA5 thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động và quyền lợi của nhân viên bảo vệ khi được tuyển dụng như sau :

          I/ Nhu cầu tuyển dụng :

1/ Số lượng, vị trí tuyển dụng :

          - Số lượng : 01 chỉ tiêu

          - Vị trí : Bảo vệ

          - Địa điểm làm việc : 10B Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng

          2/ Điều kiện đăng ký dự tuyển :

          - Là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có địa chỉ thường trú tại TP Đà Nẵng.

          - Lý lịch rõ ràng; Phẩm chất đạo đức tốt; Không vi phạm tệ nạn xã hội; Không trong thời gian bị truy cưu trách nhiệm hình sự.

          - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ.

- Ưu tiên tuyển dụng bảo vệ là những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân hoặc những người đã có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ.

- Giới tính : Nam, không bị khuyết tật

          3/ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển :

          - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đã nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước.

          4/ Hồ sơ đăng ký dự tuyển :

- Đơn xin dự tuyển.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy khám sức khỏe trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6

5/ Hình thức, nội dung tuyển dụng :

- Hình thức : Xét tuyển

- Xác định trúng tuyển : đạt

- Nội dung : Xét tuyển trên tiêu chuẩn, điều kiện tại Hồ sơ của người dự tuyển, xét tuyển thông qua phỏng vấn và xét duyệt theo thứ tự ưu tiên.

6/ Tiếp nhận hồ sơ :

- Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 07/8/2018 đến hết ngày 15/8/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng Ban QLDA5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng. Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

II/ Quyền lợi của nhân viên bảo vệ khi được tuyển dụng :

- Tiền lương của nhân viên bảo vệ khi được tuyển dụng được tính theo bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Các chế độ, chính sách khác được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban QLDA5 thông báo nội dung trên để thí sinh biết và đăng ký dự tuyển ./.

------------------------------------

Additional information