Gói thầu số 2: Thi công công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNH CẠNH TRANH

Gói thầu số 2: Thi công công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5

         

Ban quản lý dự án 5 (Sau đây gọi là Ban QLDA5) tổ chức chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 2: Thi công công trình: Xử lý chống thấm tầng mái, sê nô, tường ngoài; thay mới mái tôn, thay mới cửa sổ bị hư hỏng; sơn mới tường ngoài, khu hành lang, phòng làm việc thuộc trụ sở làm việc Ban QLDA5.

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh thông thường.

Ban QLDA5 mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu nêu trên.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu bắt đầu từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 03/7/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 10/7/2023 (trong giờ hành chính)

Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất : Ban QLDA5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại : 02363 822021

Thời điểm đóng thầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 10/7/2023 tại Ban QLDA5

Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 09giờ30 phút ngày 10/7/2023 tại Ban QLDA5.

Nhà thầu tìm hiểu thêm thông tin thì liên hệ số điện thoại của Ban QLDA5 : 02363 822021.

Vậy kính mời các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên./.

Additional information