Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban Quản lý dự án 5

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban Quản lý dự án 5

----------

Căn cứ Quyết định số 2616/QĐ-TCĐBVN ngày 02/6/2021 của Tổng Cục ĐBVN về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5 (Ban QLDA5);

Căn cứ Công văn số 5921/TCĐBVN-TCHC ngày 19/8/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BQLDA5 ngày 14/9/2021 của Giám đốc Ban QLDA5 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chi tiết tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Ban QLDA5.

Ban QLDA5 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1/ Số lượng người làm việc cần tuyển : 04 người

2/ Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển : 03 vị trí

- Vị trí  “Tổ chức, nhân sự “ làm việc tại Văn phòng      : 01 người

- Vị trí “Văn thư, lưu trữ” làm việc tại Văn phòng                         : 01 người

- Vị trí  “Quản lý dự án” làm việc tại phòng ĐHDA          : 02 người

(Có kèm theo Phụ lục )

3/ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          - Có phiếu đăng ký dự tuyển.

          - Có lý lịch rõ ràng;

          - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

          - Có văn bằng, chứng chỉ quy định tại Phụ lục  kèm theo thông báo này;

          - Đáp ứng các yêu cầu tại Phụ lục  kèm theo thông báo này;

          4/ Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:  

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5/ Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển : Bắt đầu từ ngày 16/9/2021 đến hết ngày 15/10/2021.

6/ Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển :

Văn phòng Ban Quản lý dự án 5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng. Số điện thoại : 02363 822021 (trong giờ hành chính) hoặc gửi qua đường bưu chính.

7/ Hồ sơ dự tuyển

Toàn bộ hồ sơ đựng trong bìa cứng cỡ 24cm x 32cm, ngoài bì ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi tuyển. Thành phần hồ sơ gồm có :

7.1/ Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

7.2/ Bản photo có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (quy định tại Phụ lục 01 kèm theo thông báo này). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận, công chứng, dịch thuật sang tiếng Việt.

7.3/ Bản photo công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

7.4/ 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

8/ Hình thức, nội dung tuyển dụng :

8.1/ Hình thức tuyển dụng : Thi tuyển

8.2/ Nội dung tuyển dụng :

a/ Vòng 1 : Thi kiểm tra kiến thức chung

a1/ Hình thức thi : Thi trắc nghiệm trên giấy.

a2/ Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau :

. Phần I : Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

. Phần II : Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

. Phần III : Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

a3/ Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp :

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

a4/ Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

a5/ Nếu đạt kết quả thi vòng 1 thì mới được thi tiếp vòng 2.

b/ Vòng 2 : Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

b1/ Hình thức thi : Phỏng vấn

b2/ Nội dung thi : Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b3/ Thời gian : Phỏng vấn 30 phút (Trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

b4/ Thang điểm thi : 100 điểm.

9/ Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức :

a/ Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển :

a1/ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng lương chính sách như thương binh, thương binh loại B : Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

a2/ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động khánh chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động : Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

a3/ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong : Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b/ Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

10/ Thời gian, địa điểm thi tuyển và tài liệu ôn tập 

- Thời gian tổ chức : Dự kiến ngày 22/10/2021 (Tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 sẽ thay đổi cho phù hợp).

- Địa điểm thi tuyển: Hội trường tầng 4,Ban Quản lý Dự án 5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng;

- Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý dự án 5 (PMU5.COM.VN).

11/ Phí tuyển dụng : 500.000 đ/thí sinh (theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức)./.

LINK CHI TIẾT MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1XvMdTqbsE1OjiIjSge108L7TAXzt539k/view?usp=sharing

 

 

Additional information