MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN Gói thầu : May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022

THÔNG BÁO

MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN

Gói thầu : May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022

 
   

          Ban quản lý dự án 5 (Sau đây gọi là Ban QLDA5) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022.

Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

          Ban QLDA5 mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá gói thầu nêu trên.

          Thời gian phát hành Yêu cầu báo giá bắt đầu từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/01/2022 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 (trong giờ hành chính)

          Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất : Ban QLDA5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Số điện thoại : 02363 822021

          Thời điểm đóng thầu lúc 16 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 tại Ban QLDA5

          Thời điểm mở thầu : Hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mở công khai vào lúc 16giờ 30 phút ngày 14/02/2022 tại Ban QLDA5.

Nhà thầu tìm hiểu thêm thông tin thì liên hệ số điện thoại của Ban QLDA5 : 02363 822021.

Vậy kính mời các nhà thầu tham gia báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu nêu trên./.

 

 
 

 


DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU QUAN TÂM

Gói thầu : May đồng phục cho viên chức và người lao động Ban QLDA5 năm 2022

link https://drive.google.com/file/d/1GFpMDAxLS_e-CkDKRwjKjDTd3s7KUY2O/view?usp=sharing

 

 

Additional information