THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5

Thực hiện Quyết định số 6286/QĐ-TCĐBVN ngày 27/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Ban Quản lý dự án 5;

         

          Ban Quản lý dự án 5 thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau :

         1. Kết quả thi tuyển và danh sách người trúng tuyển :

(Có danh sách đính kèm)

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng :

a) Thời hạn : Trong vòng 30 ngày , kể từ ngày ban hành thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án 5 để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Trong giờ hành chính, từ ngày 30/12/2021 đến 30/01/2022)

Thành phần hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ : Ban Quản lý dự án 5, số 10B Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (SĐT : 02363 822021)

c) Trường hợp thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ban Quản lý dựu án 5 báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hủy kết quả trúng tuyển.

Ban Quản lý dự án 5 trân trọng thông báo ./.

 

DANH SÁCH

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 5 NĂM 2021

Link : 

https://drive.google.com/file/d/1AsfDS692cGjSdzfHqjJc976bDdxrkH29/view?usp=sharing

Additional information