Sáng ngày 9/7/2016, Ban Quản lý Dự án 5 tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác ĐHDA, TVGS 6 tháng đầu và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị có 50/50 CCVC Ban QLDA5.

Tại Hội nghị các đồng chí Phó Giám đốc và Trưởng các phòng nghiệp vụ báo cáo tình hình ĐHDA và TVGS các dự án được phân công phụ trách. Các đồng chí đã nêu cụ thể  những công việc đã thực hiện được, chưa thực hiện được và những vướng mắc, đề xuất giải quyết.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và rút ra được những bài học kinh nghiệm từ việc ĐHDA và TVGS để thực hiện tốt hơn các dự án tiếp theo.

Cũng tại Hội nghị này, Ban QLDA5 đã kiểm điểm một số cán bộ ĐHDA vi phạm trong quá trình ĐHDA.

Đ/c Bí thư, Giám Đốc Võ Trường Giang chỉ đạo hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư, Giám đốc Võ Trường Giang khẳng định : Trong những năm qua, Ban QLDA5 đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng quản lý công trình nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý dự án. Ban đã xây dựng được bộ máy đầy đủ các phòng ban chức năng có năng lực, có chuyên môn đồng thời từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động. Chất lượng các dự án Ban được giao quản lý ngày càng được nâng cao. Nhiều dự án sau khi hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng đã được đánh giá cao về chất lượng. Đồng thời nhấn mạnh những công việc trọng tâm phải thực hiện trong thời gian tới :

- Lãnh đạo Ban được phân công phụ trách dự án phải bám sát hiện trường, tổ chức họp trực tiếp tại công trường với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Nhà thầu để đôn đốc kiểm tra chất lượng tiến độ. Các cán bộ ĐHDA, TVGS phải gắn trách nhiệm của mình với nhiệm vụ được giao, phải thường xuyên thường trực tại hiện trường để giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh, sai khác giữa thực tế và bản vẽ thi công, đồng thời tham gia phối hợp tăng cường giám sát, kiểm soát chất lượng công trình.

- Yêu cầu các Nhà thầu trước khi thi công phải trình Ban QLDA, Tư vấn giám sát kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng bao gồm: chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị đưa vào công trình. Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

- Đối với các Nhà thầu thi công, yêu cầu phải sử dụng thiết bị và nhân lực đúng như Hồ sơ dự thầu, nếu có trường hợp cần thay thế thì phải có năng lực hơn hoặc tương đương và phải trình Tư vấn giám sát kiểm tra trước khi trình Ban chấp thuận.

- Khi phát hiện Nhà thầu có biểu hiện thi công chậm, không đảm bảo chất lượng thì lập ngay biên bản hiện trường, yêu cầu Lãnh đạo Nhà thầu ký cam kết. Sau một thời gian nếu Nhà thầu không có chuyển biến thì kiên quyết có giải pháp xử lý ngay tránh để tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

- Đối với Tư vấn giám sát, trước khi huy động lên công trường, Ban QLDA tiến hành kiểm tra năng lực từng cá nhân, trong trường hợp cần thiết tổ chức phỏng vấn, sát hạch trước khi tham gia giám sát công trình. Gắn trách nhiệm, quyền hạn của từng TVGS viên, trưởng TVGS với chất lượng công trình.

- Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ ĐHDA, TVGS giao cho Văn phòng phối hợp với các bộ phận liên quan bổ sung vào quy chế làm việc các nội dung cam kết : “Không vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng; Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của viên chức trong Ban QLDA5”.

Nhân dịp Hội nghị đồng chí Bí thư, Giám đốc Võ Trường Giang chúc toàn thể CCVC sức khỏe và thành công trong công tác./.

                                                         -- Ban QLDA5 --

Additional information