Chiều ngày 17/7/2017 Ban QLDA5 tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm; kiểm điểm, đánh giá công tác ĐHDA, TVGS và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Giám đốc Võ Trường Giang chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có 51/51 CCVC công tác tại Ban QLDA5.

Ảnh toàn cảnh Hội nghị 

          Tại hội nghị, CCVC đã nghe dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ những kết quả công việc đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trên tất cả các mặt công tác, đồng thời chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu của Ban trong 6 tháng cuối năm.

          Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã bàn giao đưa vào sử dụng các dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Công tác tổ chức cán bộ đang từng bước được kiện toàn, trong đó công tác xây dựng đội ngũ viên chức tiếp tục được chú trọng; Công tác thu chi tài chính theo đúng hạng mục đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt, tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước đồng thời đảm bảo chi trả lương và chế độ, chính sách đầy đủ, kịp thời đối với CCVC. Công tác giải ngân và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã chỉ rõ những hạn chế của Ban trong 6 tháng đầu năm, những thách thức mới đặt ra cho công tác quản lý, ĐHDA trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến đóng góp của CCVC trong Ban. Các ý kiến đều tán thành cao với nội dung dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị, tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trên các mặt công tác, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban.

Cũng tại Hội nghị này Ban kiểm điểm, đánh giá công tác ĐHDA và TVGS. Trưởng các phòng nghiệp vụ báo cáo tình hình thực hiện các dự án được phân giao phụ trách; nội dung báo cáo nêu rõ những việc đã thực hiện được, những việc còn tồn tại, hạn chế. Hội nghị thảo luận sôi nổi và xác định rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục, rút ra bài học kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.

 Đ/c Giám đốc Võ Trường Giang kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị,  đồng chí Giám đốc Võ Trường Giang nghiêm khắc phê bình những viên chức có những vi phạm trong công tác ĐHDA và TVGS, bên cạnh đó đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đồng chí đưa ra định hướng nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau : “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí Phó Giám đốc phải thường xuyên kiểm tra hiện trường các dự án được giao, tập trung chỉ đạo quyết toán các gói thầu thuộc dự án do mình phụ trách. Mỗi viên chức phải gắn trách nhiệm vào nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng đến công tác TVTK, TVGS chất lượng công trình, đảm bảo ATGT, ATLĐ và vệ sinh môi trường; Tập trung đôn đốc công tác GPMB, chủ động phối hợp với các địa phương trong công tác GPMB các dự án; Kỹ sư ĐHDA, TVGS phải thường trực hiện trường, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chất lượng, tiến độ dự án và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công; Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức; Phối hợp tốt hơn nữa giữa các phòng nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định và đạt hiệu quả cao ”.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Ban sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

--- Ban QLDA5 ----

Additional information