Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, giám sát thu phí tại 3 trạm BOT trên QL1

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có các quyết định kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với 3 trạm thu phí trên QL1 do các nhà đầu tư BOT quản lý và khai thác bao gồm: Trạm thu phí Km1212+550 Quốc lộ 1 thuộc Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định; Trạm thu phí Đông Hà - Quảng Trị (Km 763+800 Quốc lộ 1) thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Trạm thu phí Km152+080 Quốc lộ 1 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

 

Theo đó, trong vòng 10 ngày (thời gian giám sát cụ thể từng trạm sẽ do Cục Quản lý Đường bộ khu vực có trạm bị giám sát, kiểm tra đó quyết định), đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí và doanh thu thu phí đối với 3 trạm thu phí nêu trên.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao Cục trưởng các Cục Quản lý đường bộ I, II, III (trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) làm trưởng đoàn kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra gồm các công chức, viên chức thuộc các Cục Quản lý đường bộ.

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nằm tại Km 152+080 quốc lộ 1, thuộc xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn. (Ảnh nguồn Internet)

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang tại Km 152+080 QL1, thuộc xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn. (Ảnh nguồn Internet)

Các nhà đầu tư BOT có nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn khu vực trạm thu phí trong quá trình đoàn kiểm tra, giám sát; Cử tối thiểu 3 lãnh đạo và 3 cán bộ có trách nhiệm thay mặt công ty tham gia giám sát và ký biên bản xác nhận doanh thu của từng ca (mỗi ca 2 người).

Đáng chú ý, trong lần kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với 3 trạm lần này còn có đại diện Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an), đại diện cơ quan thuế (Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương) cùng phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí.

Việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá doanh thu thực tế tại trạm thu phí, hệ thống thiết bị thu phí, nhất là công nghệ thu phí đang áp dụng.

Thông qua kiểm tra, giám sát sẽ kiến nghị các cơ quan quản lý liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm (nếu có) góp phần nâng cao tính minh bạch trong công tác thu phí đường bộ.

X.N

Additional information