Bộ GTVT tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

Ngày 26/10, Bộ GTVT đã có Công văn số 12597/BGTVT-PC gửi các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016.

 

Theo đó, thực hiện văn bản số 3115/BTP-PBGDPL ngày 12/9/2016 của Bộ Tư pháp về tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT và tập trung thực hiện các nội dung:

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định của Bộ Luật Dân sự cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân gắn với lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý, góp phần đưa các quy định của Bộ luật đi vào cuộc sống trong thời gian từ nay đến hết ngày 30/11/2016.

Nội dung tuyên truyền phổ biến đề nghị tập trung vào các điểm mới sửa đổi, bổ sung so với Bộ luật dân sự năm 2005, chú trọng các quy định có liên quan trực tiếp, thiết thực đến người dân, doanh nghiệp và phù hợp với phạm vi, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, trong đó chú trọng một số hình thức như: Đăng tải toàn văn Bộ luật Dân sự trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; Tổ chức tập huấn, quán triệt, phổ biến rộng rãi mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như nội dung, tinh thần của Bộ luật Dân sự cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và nhân dân, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ triển khai thi hành của từng đối tượng; giải thích, cung cấp các quy định có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết khi công dân có yêu cầu trong quá trình xem xét, giải quyết vụ việc của công dân hoặc tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho công dân.

Đồng thời tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, cụ thể thông qua các hình thức như hỏi đáp pháp luật, tờ gấp, sách… Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, tọa đàm…; chú trọng ứng dụng CNTT, mạng internet trong cung cấp thông tin; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan qua hệ thống áp phích, pa-no, băng rôn…

Các thông tin tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật về Bộ luật Dân sự được Bộ Tư pháp cập nhật, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập để tham khảo, sử dụng.

Bộ GTVT yêu cầu Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức treo băng rôn, áp phích tại cơ quan Bộ tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Pháp luật; Trung tâm CNTTT có trách nhiệm đăng tải toàn văn Bộ luật Dân sự và các thông tin, tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Dân sự trên Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; Báo Giao thông, Tạp chí Giao thông vận tải có trách nhiệm tăng cường thông tin, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nội dung có bản của Bộ luật Dân sự.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Additional information