Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Tổng cục ĐBVN vừa có công văn gửi các Sở Giao thông vận tải; Cục Quản lý xây dựng đường bộ; Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV; Các Ban Quản lý dự án 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yêu cầu các đơn vị Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. 

Công văn nêu rõ, thực hiện công văn số 10290/BGTVT-VT ngày 6/8/2015 của Bộ GTVT về việc “Tăng cường các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày  2/9/2015”, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục QLĐB, Sở GTVT, Ban Quản lý dự án tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2015 với một số nội dung:

Đối với Cục Quản lý xây dựng đường bộ và các Ban Quản lý dự án: Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm giao thông và an toàn giao thông đối với các dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng trên đường bộ đang khai thác do đơn vị quản lý; chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng phương án tổ chức giao thông, hoàn trả mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn, không gây ùn tắc giao thông do thi công các công trình; đồng thời, yêu cầu lái xe, chủ xe chở đúng trọng tải cho phép theo quy định; thành lập và duy trì bộ phận ứng trực để đảm bảo giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 2/9/2015.  

Các Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải cần tăng cường công tác duy tu, sửa chữa đường bộ, bổ sung và điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, xử lý kịp thời các điểm đen mất an toàn giao thông, tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông, nâng cao điều kiện đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông, các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trong phạm vi đơn vị được giao quản lý; tổ chức hướng dẫn giao thông khi xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; có kế hoạch dự phòng nhân lực, thiết bị, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời những trường hợp bất khả kháng xảy ra trên các tuyến quốc lộ; Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thực hiện  công tác duy tu, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên trên tuyến: bố trí đầy đủ biển cảnh báo, cờ, đèn cảnh giới đảm bảo khoảng cách theo quy định; Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ vừa thi công vừa khai thác, xử lý nghiêm các đơn vị thi công vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, chiếm dụng lòng đường, lề đường buôn bán làm cản trở giao thông.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ; đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát về hành trình, giám sát tốc độ vận hành của phương tiện đường bộ, không để tình trạng chạy vượt quá tốc độ quy định gây mất an toàn và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

 Tổ chức ứng trực đảm bảo giao thông, khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hoặc sự cố bất thường liên quan đến công trình giao thông gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn về người và tài sản báo cáo ngay về Tổng cục ĐBVN.

Cục Quản lý đường bộ I, II, III và IV căn cứ địa bàn quản lý bố trí tăng cường lực lượng, chủ động phối hợp với Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn thực hiện công tác tuần tra, ứng trực trên các tuyến quốc lộ do đơn vị quản lý; đặc biệt, đối với các khu vực giao thông phức tạp, đèo dốc có nguy cơ ùn tắc cao; xây dựng các phương án, biện pháp tổ chức điều tiết giao thông để giải quyết kịp thời khi xảy ra ùn tắc, ngăn chặn không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Các đơn vị phải báo cáo về tình hình an toàn giao thông các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9/2015 gửi về Tổng cục ĐBVN qua Vụ ATGT ngày 03/9/2015.
 

Khánh Hồng
(duongbo.vn)

Additional information