Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp về Thông tư quy định điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông đường bộ

 

Sáng 19/3, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp về Thông tư quy định điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông đường bộ. Dự họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Khoa học công nghệ, Pháp chế, Vận tải, Tổ chức cán bộ, An toàn giao thông, Môi trường; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Đăng kiểm Việt Nam; Công ty Đức Phương và Công ty T&T.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao công tác triển khai xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông đường bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị có liên quan. Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 5 chương, 24 điều quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ trong sản xuất, lắp ráp và khai thác sử dụng. Thông tư áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng, chứng nhận chất lượng và khai thác sử dụng xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

Sau khi được đưa ra xin ý kiến rộng rãi trên Trang Thông tin điện tử của Bộ GTVT từ tháng 01/2014, đến nay Vụ Khoa học công nghệ đã nhận được ý kiến góp ý của 30 đơn vị. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất với nội dung Dự thảo, một số ý kiến đóng góp hợp lý đã được Vụ tiếp thu sửa đổi vào Dự thảo.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Hoàng Hà đề cập đến một số nội dung để thống nhất, hoàn chỉnh nhằm nhanh chóng ban hành Thông tư. Cụ thể: Về thời gian kiểm định đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông đường bộ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thống nhất quy định đăng kiểm lần đầu sau 12 tháng, từ lần thứ 2 là định kỳ 06 tháng/lần để đảm bảo thời gian đăng kiểm, quản lý và đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đề nghị của các công ty sản xuất về điều kiện đối với người điều khiển xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ chỉ cần có Giấy phép lái xe hạng A4, Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo giữ nguyên điều kiện Giấy phép lái xe hạng B2 như trong Dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Thứ trưởng cũng cho phép đưa vào lộ trình để người điều khiển phương tiện có thời gian tham gia đào tạo, nâng cấp Giấy phép lái xe lên hạng B2 là 09 tháng, đến 01/01/2014.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng giao Vụ Khoa học công nghệ nhanh chóng tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh lại dự thảo để ban hành Thông tư trong tháng 4/2014./.

 

 

Additional information