Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản yêu cầu loại bỏ các biển thông tin tốc độ không phù hợp

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT triển khai kiểm tra và tháo bỏ toàn bộ các biển thông tin tốc độ không phù hợp trên hệ thống quốc lộ.

\
Ảnh minh họa.
 
Theo Tổng cục ĐBVN, thời gian qua có nhiều biển báo cung cấp thông tin về tốc độ cho người tham gia giao thông như, thông tin khi đi qua khu đông dân cư và thông tin đường ngoài khu dân cư đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, gây hiểu nhầm cho lái xe và người đi đường khi qua các khu vực này.

Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17/7/2009 của Bộ Giao thông vận tải có quy định rõ tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Bên cạnh đó, lái xe cũng đã được phổ biến các quy định về tốc độ trong quá trình đào tạo, cấp giấy phép lái xe.

Để tạo điều kiện thông thoáng tầm nhìn của người lái xe, đảm bảo khả năng lưu thông, hạn chế những tác động, dễ gây nhầm lẫn của người lái xe, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT kiểm tra và tháo bỏ toàn bộ các biển thông tin tốc độ trên hệ thống quốc lộ.

Bên cạnh đó, các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVTT cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các qui định về tốc độ trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, chú trọng phổ biến trong công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe để người tham gia giao thông biết thực hiện.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục ĐBVN đề nghị các Sở GTVT tham khảo để triển khai đối với hệ thống đường địa phương.

Các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT phải hoàn thành việc rà soát, loại bỏ các biển thông tin tốc độ không phù hợp trên quốc lộ và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục ĐBVN trước ngày 15/8/2014.
 

Trần Duy
(duongbo.vn)

Additional information