Tập huấn chữ ký số, chứng thực số

Ngày 18/3, Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ (VGCA) thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ (VGISC) phối hợp với Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn Chữ ký số, chứng thực số cho hơn 40 cán bộ là lãnh đạo, chuyên trách thuộc các đơn vị hành chính, nhà nước, trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng qua hệ thống hội nghị truyền hình.

Hình ảnh lớp tập huấn.

Qua hệ thống hội nghị truyền hình, trên mạng VinaREN tại phòng Hội nghị truyền hình của Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ Đà Nẵng, giảng viên của Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp cho các học viên những nội dung cơ bản, quan trọng về Chữ ký số, chứng thực số, việc quản lý, sử dụng hệ thống chứng thực số chuyên dùng và đã chạy thử các phần mềm được sử dụng trong việc ký số và chứng thực số.

Lớp tập huấn lần này đã giúp các học viên tiếp cận với những vấn đề cơ bản về lợi ích, hiệu quả, cách sử dụng chữ ký số, chứng thực số như một biện pháp tiện lợi, an toàn, giảm chi phí và thủ tục giao dịch hành chính.

Trần Xuân Trường

Additional information