Đ/c Tổng giám đốc Võ Trường Giang trao quyết định luân chuyển cán bộ cho các viên chức Ban QLDA5

Thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ năm 2014 của Ban QLDA5, sáng ngày 19/6/2014 Ban QLDA5 triển khai các quyết định luân chuyển cán bộ đợt 2.

                                          Đ/c TGĐ: Võ Trưởng Giang trao quyết định cho các viên chức

 Đợt này có 04 viên chức được điều chuyển, trong đó có bà Trần thị Thu Lan, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch sang giữ chức vụ Trưởng phòng Điều hành Dự án 3; ông Đỗ Trọng An , Phó phòng Kỹ thuật – Thẩm định sang giữ chức vụ Phó phòng Điều hành dự án 3; ông Lê Văn Long, chuyên viên Phòng Kinh tế - Kế hoạch điều chuyển sang Phòng Điều hành Dự án 3; ông Phan Ngọc Vinh, Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch giữ chức vụ Phụ trách phòng Kinh tế - Kế hoạch.

 

 

Cũng tại Hội nghị này đồng chí Tổng Giám đốc Võ Trường Giang đã chấn chỉnh tác phong, đạo đức của viên chức trong công tác tư vấn giám sát và điều hành dự án tại một số dự án.

             Đ/c TGĐ: Võ Trường Giang chủ trì cuộc họp về đạo đức TVGS và ĐHDA

Đ/c nhấn mạnh : Phải đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, muốn làm được vậy ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công tốt thì bên cạnh đó chúng ta không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan trọng của TVGS và ĐHDA. Như vậy, yêu cầu toàn bộ cán bộ tư vấn giám sát và ĐHDA thường xuyên thường trực tại hiện trường để  phát hiện, xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công;  phải thực thi công vụ giám sát tốt về mặt kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Additional information